El Govern municipal de Castelló portarà al ple una iniciativa per demanar-li al Govern central que amplie el període en el qual l’Ajuntament pot reinvertir el superàvit de 2016. El retard en l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat dificultarà que es destinen els romanents municipals a finançar noves inversions i obligarà a amortitzar el deute bancari.

”El Ajuntament de Castelló no pot estar lligat de peus i mans per aprovar noves inversions. Hem realitzat una gestió econòmica eficaç i tenim uns comptes sostenibles. Per açò, no entenem que se’ns vulga castigar amb una restricció que impedirà executar inversions dirigides a crear ocupació”, afirma l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. “Volem més sensibilitat i més flexibilitat cap als ajuntaments”.

L’avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat limita a 2017 el període per contractar les denominades inversions financerament sostenibles. El pressupost no entrarà en vigor fins a juny, com a prompte, la qual cosa farà inviable que puga aprovar-se la contractació dels projectes d’obra abans del 31 de desembre. Els tràmits per a la licitació i adjudicació dels projectes supera, en general, el període de sis mesos. La declaració institucional presentada pels grups municipals del PSPV i Compromís proposa al Govern central que les inversions amb càrrec al superàvit es puguen contractar i executar també en 2018. D’altra banda, se sol·licita que l’Ajuntament tinga més autonomia per reinvertir una part del superàvit en despesa social i en creació d’ocupació. “L’ únic condicionant que hauria de posar el Govern és que no es pose en risc l’estabilitat econòmica municipal”, afegeix Marco.

“Les decisions del Govern impedeixen que els castellonencs vegen millorada la seua qualitat de vida. És molt difícil explicar a la ciutadania que no podem atendre les seues demandes, malgrat comptar amb recursos per a açò”, afirma l’alcaldessa. Les entitats locals són l’única Administració pública que compleix amb els objectius d’estabilitat fixats per Europa. En 2016, els ajuntaments espanyols van generar un superàvit de 7.083 milions d’euros.

Inversions financerament sostenibles

Les inversions financerament sostenibles són projectes d’obres i serveis encaminats a millorar les condicions de vida de la ciutadania en l’entorn local. Aquestes inversions han de tenir una vida útil d’almenys cinc anys i estan subjectes a un control pressupostari que garantisca que són sostenibles financerament per a l’entitat local. Les entitats que decidisquen realitzar aquestes inversions han de redactar una memòria econòmica en la qual es detallen els efectes i conseqüències a mitjà i llarg termini que podria tenir la inversió per a l’entitat i decidir què part dels beneficis es pot destinar sense trencar l’equilibri pressupostari.

.

 

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]