El regidor d’Educació, Francesc Mezquita, presidirà aquesta vesprada la sessió del Consell Escolar Municipal amb el procés d’escolarització del curs 2019/2020 i les propostes de millora del calendari d’admissió d’alumnes com a primers punts de l’ordre del dia . L’alcaldessa, Amparo Marco, també participarà en un acte que suposarà la constitució de l’ens per a la present legislatura.
Entre els assumptes a abordar en la sessió d’avui, el regidor informarà el consell sobre la  proposta municipal relativa a l’actuació de reposició del centre educatiu prevista al solar del CEIP Mestre Canós Sanmartín. Aquesta actuació reemplaçarà l’actuació de rehabilitació integral inicialment prevista i el trasllat de la informació a l’ens complirà amb el punt de reglament del Consell Escolar en relació a la necessitat de donar compte a les comunitats educatives sobres reformes i edificacions importants.

Entre els temes abordats durant la sessió del consell, estarà la ratificació dels vocals del Consell Escolar Municipal designats pel Patronat Municipal de Festes i pel Consell Social de la Ciutat així com l’estudi de l’adscripció dels centres d’educació primària als instituts . L’ens també estudiarà la moció presentada per l’STEPV relativa a la suspensió cautelar del TSJCV sobre la ràtio en infantil 3 anys per al curs 2019/2020.